Article

07.04.2017

De Supply Chain optimaliseren

De merken in de modesector ontwikkelen producten met een verbeterde korte verkoopcyclus. Hoe slagen Zara en H&M erin hun collecties tot twee keer per week te vernieuwen zonder massale verspilling en wat kunnen we daaruit leren?

De opwarming van de aarde is niet langer alleen voor de overheid een uitdaging, maar ook voor ondernemingen, die onder druk staan om hun toevoerketen te optimaliseren. De beslissingen die eind 2016 tijdens COP22 in Marrakech werden genomen, scheppen de ideale context om de impact van de toevoerketen op het milieu in vraag te stellen, een aspect dat tegenwoordig onder de noemer 'maatschappelijke verantwoordelijkheid' van een onderneming valt.

Kering gaf het voorbeeld

Kering was al vanaf 2015 een pionier op dit vlak. In het milieurapport 'Environmental Profit and Loss Account' schreef de onderneming 93% van de milieu-impact van haar activiteit toe aan haar toevoerketen (50% van die impact had te maken met de onbewerkte grondstoffen die ze gebruikte). Zo'n resultaat was nog moeilijk te verantwoorden in tijden waarin consumenten steeds meer naspeurbaarheid en deugdzaamheid verwachten.

Om daar wat aan te doen, heeft de groep een project opgestart om zijn toevoerketen aan te sturen met behulp van innovatieve tools. De onderneming deelt haar methodologie en tool in openbronformaat via haar website en spoort de rest van de sector zo aan om haar voorbeeld te volgen.

"De vier doelstellingen: de juiste voorraad, de juiste hoeveelheden,
de juiste plaats, het juiste moment.”

 

Het voorbeeld van fast fashion

In Frankrijk heeft het Agence pour l'Environnement (het Milieuagentschap) in november 2016 een rapport gepubliceerd over verspilling. Volgens dat agentschap is het tegenwoordig mogelijk met enkele kleine en goedkope ingrepen in amper drie maanden tijd tot 22% minder verspilling te komen.

Deze nieuwe keten vinden we – tegen alle verwachtingen in – bij fastfashionmerken zoals Zara, H&M en Forever 21. Deze merken houden bij de ontwikkeling van hun collecties immers rekening met korte verkoop-, vestigings- en bevoorradingscycli. Uit pure noodzaak moeten ze hun collecties tot twee keer per week kunnen vernieuwen! Nadeel: doordat ze niet konden worden gerecycleerd, verhuisden honderden tonnen kleren naar het stort. Met andere woorden: een enorme verspilling en methaanproductie. De merken moesten innovatieve en krachtige tools inzetten om minder te vervuilen en tegelijk ook overstock te vermijden.

Het aanbevolen model: minder logistieke oppervlakte, minder natuurlijke of landbouwoppervlakte en minder verpakking. De vrachtwagens worden beter gevuld en onnodige voorraadverplaatsingen worden vermeden. Bij de groep Zara geven de managers van verkooppunten bijvoorbeeld in realtime de feedback van de klanten door (wat ze zoeken of waar ze niet van houden). De gegevens worden onmiddellijk naar de hoofdzetel gestuurd, die de designers een lijst van onmiddellijke prioriteiten doorgeeft. Door zijn toevoerketen op die manier te optimaliseren, kan Zara 85% van de prijs van de kleding overhouden, terwijl de rest van de sector ten hoogste aan 60 à 70% komt. Dat bewijst dat de vereisten voor een gemoderniseerde en verantwoordelijke toevoerketen niet noodzakelijk schadelijk zijn voor de rendabiliteit van een bedrijf.

Article

29.10.2020

Eerste groene hedge in België is een feit

BNP Paribas Fortis lanceert als eerste bank in België een groene hedge. Met dit product geeft de bank klanten de kans hun duurzame doelstellingen tot diep in hun bedrijfsvoering te integreren.

Duurzaamheid is vandaag verankerd in de missie van bijna elke onderneming. Bedrijven nemen tal van ecologische initiatieven en financieren duurzame investeringen met groene leningen. BNP Paribas Fortis gaat nog een stap verder en biedt haar klanten ook de mogelijkheid om via een groene hedge de indekking van het financieringsrisico een duurzaam kantje te geven.

Belgische primeur

Filip MoensDe eerste groene rente-indekking in België is een feit. “We zijn blij en fier dat we deze primeur met Katoen Natie konden realiseren als echte partners”, zo legt hoofd Corporate Solutions van de marktenzaal bij BNP Paribas Fortis Filip Moens uit.

“Katoen Natie had al een groene lening lopen bij ons en wilde het renterisico afdekken door te switchen van een variabele naar een vaste rentevoet via een zogenaamde renteswap. In plaats van te kiezen voor een gewone rente-indekking hebben we daar extra groene voorwaarden aan gekoppeld. Op die manier versterkt Katoen Natie zijn duurzaam engagement.”

Bij Katoen Natie ging het om een renteswap, maar een groene hedge kan evengoed toegepast worden op een wisselkoers- of inflatierisico. Bovendien is het geen vereiste om al een groene lening te hebben.

Duurzaam vangnet

De groene hedge stimuleert duurzaamheid, maar gaat nog verder en voorziet in een groen vangnet. Als de vooropgestelde voorwaarden niet gehaald worden, dan betaalt de klant een duurzaamheidspremie. BNP Paribas Fortis strijkt die premie niet zelf op, maar investeert die in een vooraf afgestemd ecologisch project. “Bij Katoen Natie kozen we bijvoorbeeld voor een project dat bomen aanplant. Het effect van dit product is dus dubbel. Enerzijds is het een stimulans voor de klant om zijn ecologisch engagement echt na te komen. Maar lukt dat om een of andere reden niet, dan wordt de extra premie die ze betalen besteed aan een groen project. Een win-win voor het milieu dus”, aldus Filip Moens.

Op maat van uw bedrijf

“De kracht van dit product schuilt in de ruime toepassing”, benadrukt Filip Moens.

“Bedrijven zonder groene lening, die wel meer duurzaamheid in hun bedrijfscultuur willen integreren, kunnen dankzij de groene hedge die ambitie echt concretiseren. De groene voorwaarden die eraan gelinkt zijn, worden immers in onderling overleg bepaald. Zolang ze voldoende ambitieus, haalbaar en meetbaar zijn, is veel mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan de overschakeling naar 80% hernieuwbare energie, het wagenpark in vijf jaar tijd 100% elektrisch maken, maar ook zwerfvuil inzamelen als jaarlijkse teambuilding. Bedrijven kunnen voorwaarden bepalen die perfect aansluiten bij hun bedrijfscultuur. Hetzelfde geldt voor het back-up-project dat wij financieren als de voorwaarden niet gehaald worden. Ook daar kunnen ze kiezen voor een lokaal project dat hen na aan het hart ligt.”

Geen loze beloften

Een groene hedge versterkt bestaande groene projecten en onderstreept heel concreet een actief groen engagement. Het gaat dus om meer dan imago. “Dit product integreert duurzaamheid diep in de bedrijfsvoering en vraagt een serieus én concreet engagement van de klant” aldus Filip Moens. “Hij moet echt gemotiveerd zijn om iets aan het milieu te doen. Er komt best wat administratie bij kijken zoals een jaarlijks evaluatierapport en externe controles. Maar met deze groene keuze, maakt de klant wel degelijk een verschil.”

BNP Paribas Fortis wil als een echte partner op een positieve manier bijdragen aan projecten en de groei van bedrijven. De groene hedge sluit aan bij de huidige duurzame mindset van bedrijven en past perfect bij de strategie van de bank: samen met klanten bouwen aan een positieve, duurzame en zuivere toekomst.

Klaar om uw duurzame transitie te starten of verder te zetten? Benieuwd of de green hedge iets voor u is? Uw relatiebeheerder bespreekt graag met u wat de mogelijkheden zijn. U kan uiteraard ook altijd terecht bij uw contactpersoon van Global Markets.

Article

01.06.2020

Hoe onderhandel je een betalingstermijn met je leveranciers?

Voor veel kmo's zijn hun liquide middelen een heikel punt. De juiste betalingstermijnen zijn dan ook een mogelijke oplossing om het probleem onder controle te krijgen. Onderhandelen met leveranciers is dus de boodschap! En dat doen veel ondernemers helaas nog te weinig ...

Liquiditeitsmoeilijkheden zijn in België de voornaamste oorzaak van faillissementen. Bedrijfsleiders voeren dan ook een continue strijd om hun inkomende en uitgaande geldstromen onder controle en in evenwicht te houden. Een mogelijke oplossing voor dit probleem vinden we bij de betalingstermijnen: die moeten korter voor de klant en langer voor de leveranciers. In België bedraagt de wettelijke termijn tussen ondernemingen 30 dagen. Toch ziet die termijn er in werkelijkheid soms anders uit omdat beide partijen van de regel kunnen afwijken. Bevindt een van de partijen zich in een dominante positie, dan is de andere vaak genoodzaakt om de voorwaarden van de eerste te aanvaarden ... met als gevolg dat de termijn wordt verlengd. Maar over alles valt te onderhandelen, zelfs met uw grootste leveranciers. Doe het wel voorzichtig en houdt de commerciële relatie in stand.

Wie is uw leverancier?

Informatie is macht. Een stelling die in deze context zeker klopt. Hoe beter u de tegenpartij immers kent, hoe beter u de krachtsverhouding naar uw hand kunt zetten. Hoe zit het met zijn financiële situatie en liquide middelen? Zit hij in moeilijkheden? Wat is zijn plaats op de markt ten opzichte van zijn concurrenten? Hoe sterk bent u van hem afhankelijk? Hoe betaalt hij en wat is zijn aankoophistoriek? De antwoorden op al deze vragen kunnen u helpen om een standpunt in te nemen bij de onderhandelingen, de beste aanvalshoek te kiezen en uw tegenstander te verrassen. Zoek naar informatie op gespecialiseerde websites en in databanken of ga te rade bij concurrenten.

Wat wilt u precies?

En vooral, wat bent u bereid op tafel te leggen om uw doel te bereiken? Met andere woorden, u kunt zich best zo goed mogelijk voorbereiden en uw strategie bepalen: wat wil u afstaan (en hoeveel zal het u kosten) en wat wil u absoluut verkrijgen? Denk eraan dat uw gesprekspartner in principe niets heeft gevraagd en dus mogelijkerwijs weinig te winnen heeft. U kunt dus niet met lege handen naar de onderhandelingstafel gaan. Bent u bijvoorbeeld bereid om uw bestelvolumes te verhogen om de betalingstermijn te verlengen? Is een contractueel engagement op lange termijn te overwegen? Of kunt u zelfs meer betalen om de betalingen te spreiden? Net als bij poker is het ook hier uiterst belangrijk dat u uw troeven niet te snel uitspeelt. Wacht het juiste moment af om uw partner te tonen dat u bereid bent om toegevingen te doen ...

Naar een geslaagde onderhandeling?

Onderhandelen is een kunst en dus geen eenvoudige klus. Zelfs met een perfecte voorbereiding moet u de volgende principes in het achterhoofd houden:

  • Ook als u zelf met een voorstel komt, moet u naar uw gesprekspartner blijven luisteren en letten op de details om opnieuw te kunnen inpikken.
  • U wilt uw commerciële relatie met uw leverancier uiteraard niet in het gedrang brengen, maar laat gerust even uw tanden zien. Speel het hard en vertel bijvoorbeeld ook wat de concurrentie u te bieden heeft.
  • Communiceer beheerst zodat uw gesprekspartner niet de indruk krijgt dat u kasmoeilijkheden hebt. Benadruk dat achterstallige betalingen voor niemand goed zijn en dat u maar beter een redelijke en haalbare termijn kunt afspreken.
  • Duurt de relatie al een tijdje? Vermeld dan de goede samenwerking en zeg dat u die zeker wenst voort te zetten.
  • Herhaal tijdens het gesprek regelmatig welke weg u al hebt afgelegd en welke vooruitgang u samen hebt geboekt. Een positieve noot doet altijd wonderen ...
  • Loopt de onderhandeling vast? Probeer de situatie dan te ontwarren: het moment om een van uw troeven (een toegeving) op tafel te gooien.
  • Denk eraan: een goed akkoord is een evenwichtig akkoord waarbij geen enkele partij zich benadeeld voelt. Wees dus niet té gulzig en zorg dat het de moeite waard blijft.
  • Bent u tevreden? Probeer de deal dan af te ronden: aanvaard wat er op tafel ligt of hak een laatste keer de knoop door met een rechtvaardig compromis.
Article

13.05.2020

"Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, hoe goed heb ik mijn ESG-criteria in de hand?"

Elk bedrijf droomt van uitstekende financiële resultaten. Maar zijn ze ook in balans op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur? Drie criteria waar we vandaag niet meer omheen kunnen!

ESG staat voor Environmental, Social en Governance. Drie essentiële elementen voor de toekomst van onze bedrijven. Deze fundamentele principes kunnen ons voortaan ook helpen om de impact van een bedrijf op de mens en onze planeet te meten, zowel intern als ten opzichte van de betrokken partijen. Met andere woorden? Met deze criteria kunnen we de ESG-inspanningen van een organisatie kwantitatief beoordelen. Een balans die minstens even belangrijk is geworden als de financiële resultaten in het 'rapport' van onze economische spelers. ESG-criteria krijgen dan ook een centrale plaats in onze bedrijven.

Waarom een ESG-aanpak?

De ESG-criteria zijn veel meer dan een verplichting: ze bieden de bedrijven zelf namelijk tal van voordelen. Door zichzelf kritisch te bekijken, krijgen ze immers een beter zicht op hun operaties, de mogelijke risico's en de kansen die ze kunnen grijpen in deze steeds veranderende wereld. Zonder een grondige evaluatie van de ESG-criteria, werpen volgende vragen zich al op: Hoe kunnen we ons bewust worden van onze koolstofvoetafdruk of onze afvalproductie? Hoe komen we erachter dat een van onze leveranciers niet dezelfde waarden deelt (mensenrechten enz.)? Hoe kunnen we anticiperen op de impact van de regelgeving op onze activiteit? Enkele jaren geleden gebruikten de bedrijven de ESG-criteria soms als een eenvoudig verkoopargument. Vandaag moeten die woorden echter ook worden omgezet in daden. Het 'bewijs' kunnen leveren, is dan ook broodnodig. Vandaar het belang van een 'score' voor duurzaamheid.

Een echte strategie

De integratie van de ESG-criteria impliceert soms een echte cultuurverandering. Het proces is lang niet eenvoudig en vereist een stevige verankering in de organisatie. De uitdaging is dan ook tweeledig: enerzijds is er de toepassing en anderzijds de evaluatie. Voor het eerste deel bieden de SDG's – de Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – van de Verenigde Naties een belangrijk kader om een aangepaste ESG-strategie uit te werken. Het gaat erom de criteria eruit te pikken die het best overeenstemmen met de realiteit van het bedrijf. En dat doet op zijn beurt een nieuwe vraag rijzen: waar ligt de strategische verantwoordelijkheid voor de ESG-criteria binnen de organisatie? Het is dus absoluut noodzakelijk dat ook de bedrijfstop betrokken is bij dit hele proces ...

Tools, gegevens en competenties

Een tweede grote uitdaging is dus de evaluatie. Die evaluatie vereist zowel informatie als tools (voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van de gegevens) én talent om de impact van de activiteiten te meten. Investeringen in technologie en de aanwerving van (nog te zeldzame) profielen gespecialiseerd in duurzaamheid zijn dus geen overbodige luxe. De criteria E en G zijn vandaag steeds makkelijker te meten (koolstofvoetafdruk, diversiteit binnen het management) en dus ook eenvoudig te communiceren. De S-factor daarentegen blijft nog vaak een buitenbeentje in de ESG-analyse. Toch kunnen de nieuwste technologische innovaties (zoals machine learning en artificiële intelligentie) deze leemte vullen, zodat ook de S-factor zo nauwkeurig mogelijk kan worden geëvalueerd.

Alle ogen op u gericht

De integratie van de ESG-criteria is tegenwoordig veel meer dan alleen maar een symbolisch likje verf. De criteria worden vandaag beschouwd als een teken van operational excellence of uitstekende financiële prestaties, zoals ook blijkt uit een enquête van de Boston Consulting Group. Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plaats in bij de zelfevaluatie van bedrijven. Daarnaast wordt het concept ook almaar vaker in de gaten gehouden door een toenemend aantal betrokken partijen ... Zoals? Inderdaad, de klanten. Heel vaak zijn zij de eersten die de 'slechte leerlingen' op het vlak van duurzaamheid links laten liggen. Ook steeds meer leveranciers hechten belang aan de ESG-criteria en geven eerder de voorkeur aan partners met dezelfde waarden en inspanningen. Een globale beweging dus ... die alle economische spelers moeten volgen.

Aandachtige investeerders

Ook investeerders hechten steeds meer belang aan de ESG-criteria, met name bij het nemen van hun investeringsbeslissingen. En terecht, want privé-investeerders leggen een steeds eenduidiger verband tussen de ESG-prestaties en de financiële rentabiliteit op lange termijn. Openbare investeerders zien ESG-criteria dan weer als een manier om een positieve bijdrage te leveren aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Het is dus geen toeval dat 'duurzame rankings' vandaag ontzettend populair zijn geworden (Dow Jones Sustainability Index, Global Reporting Initiative, FTSE4Good, KnowTheChain, Ranking Digital Rights, Sustainalytics enz.). Zorg er dus voor dat ook u zich hier een mooi plekje kunt veroveren!

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!
Article

07.05.2020

Welke 'ecologische' verantwoordelijkheid dragen bedrijfsleiders?

De klimaatcrisis zet bedrijven steeds meer onder druk om te kiezen voor duurzaamheid. En daardoor veranderen ook de plichten en verantwoordelijkheden van de bedrijfsleiders.

De transitie naar meer duurzaamheid is een must geworden ... En toch aarzelen nog steeds veel bedrijven om die weg in te slaan. Hun voornaamste belemmeringen voor een duurzame aanpak? De bewustwording van de bedrijfsleiders: ze weten te weinig over de uitdagingen, hun visie is alleen gericht op de korte termijn of ze kijken enkel naar het financiële plaatje van hun activiteit. Het risico? Na verloop van tijd hinken ze achterop in een wereld die voortdurend evolueert. En dat is niet alles: de economische spelers zullen niet kunnen ontsnappen aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid (MVO) die werd gedefinieerd in het concept met de 3 P's (People-Planet-Profit). Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of kortweg MVO) biedt bedrijven immers een uniek kader dat werd opgebouwd rond de principes van duurzame ontwikkeling. Daarbij worden ze niet meer alleen beoordeeld op economisch vlak (Profit), maar worden ook hun inspanningen voor maatschappij (People) en milieu (Planet) onder de loep genomen.

Bedrijfsleiders in het vizier

De leden van de raad van bestuur spelen een doorslaggevende rol. Iedere bestuurder heeft ook zijn eigen individuele plichten, zowel tegenover de organisatie als tegenover de verschillende betrokken partijen. Die bepalen bovendien de contouren van zijn functie en de draagwijdte van zijn verantwoordelijkheid als die plichten niet worden nagekomen ... Zoals? Loyaliteit, ijver, competentie of discretie. Een hele reeks verplichtingen dus, die vastliggen binnen een strikt wetgevend kader. Nu de wereld echter steeds verder globaliseert, digitaliseert en voor een reeks grote uitdagingen komt te staan, wordt van die bestuurders ook steeds meer verwacht. Hun taak wordt dus complexer dan ooit tevoren en brengt ook steeds grotere verantwoordelijkheden met zich mee.

Actie ondernemen of ... actie ondernemen!

Door die wereldwijde veranderingen komen bestuurders in een nooit geziene positie te staan. En die nieuwe uitdagingen brengen ook nieuwe verplichtingen en bevoegdheden met zich mee. Dat zien we onder meer in de regelgeving: in artikel 518bis van het Wetboek van Vennootschappen lezen we bijvoorbeeld dat een derde van de leden van de raad van bestuur in beursgenoteerde bedrijven van het andere geslacht moet zijn (sinds januari 2017). Daarnaast hebben bedrijven tegenwoordig een ethische plicht die hen oplegt om het concept van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op te nemen in hun besluitvormingsproces. U leest het goed: de regels veranderen en de bedrijven moeten zich aanpassen. Anticiperen op dat nieuwe regelgevingskader is de beste manier om hier een sterkte van te maken in plaats van louter een verplichting. De bestuurders hebben echter ook de 'plicht' om alles in het werk te stellen om bij te dragen aan de waardecreatie van het bedrijf op lange termijn. De duurzame transitie (via MVO) is dan ook de veiligste manier om zonder omwegen het voortbestaan van het bedrijf te verzekeren.

Van risico's tot voordelen

Een transformatie houdt altijd onzekerheid en risico's in. Verandering is immers een complex traject. Immobilisme is geen optie, want met de uitdagingen waar we vandaag voorstaan, brengt niets doen nog zwaardere extrafinanciële risico's met zich mee, zowel op sociaal en juridisch vlak als op het vlak van milieu, imago en noem maar op. MVO is dan ook een uitstekend hulpmiddel om die struikelblokken te omzeilen. MVO is bovendien een perfecte hefboom om de productiviteit te verhogen, de hulpbronnen verstandiger te gebruiken, uw personeel en cliënteel aan uw bedrijf te binden, uw rekruteringsproces te optimaliseren en uw uitgaven te verminderen. Inzetten op duurzaamheid zorgt daarnaast voor financiële besparingen, een lager energieverbruik, minder afvalproductie en de valorisatie van grondstoffen en producten aan het einde van hun levensduur. MVO biedt tot slot niet alleen maar wat randvoordelen of quick wins, maar is ook een ongelofelijke innovatiekracht.

Stroop of azijn?

Verschillende studies bevestigden al dat er een verband bestaat tussen de persoonlijkheid van de bedrijfsleider(s) en de toepassing van een beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En terecht, want effectief tot actie overgaan komt vaak voort uit een persoonlijke overtuiging of een grondige kennis van de uitdagingen. Wanneer het topmanagement die weg inslaat en dat engagement ook laat doorschijnen in concrete beslissingen en acties, zal het uiteindelijk ook samenhang creëren en de volledige organisatie meenemen op die nieuwe weg. Een MVO-aanpak in de praktijk brengen, is echter niet altijd eenvoudig. De nodige begeleiding en hulpmiddelen zijn dan ook vaak meer dan welkom om het project tot een goed einde te brengen. Bedrijven die niet zitten te wachten op een financiële of commerciële klap maar zelf het heft in eigen handen nemen, zullen evenwel sneller voordeel halen uit de bestaande opportuniteiten.

Onze experten van het Sustainable Business Competence Centre
begeleiden u tijdens uw duurzame transitie.
Aarzel niet om hen te contacteren!

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top