Article

17.08.2018

Elektronisch factureren: waarom u er niet meer onderuit kunt

Sinds enkele jaren al heeft de e-factuur exact dezelfde 'waarde' als haar papieren tegenhanger. De overgang naar een volledig digitaal facturatieproces komt nu echter in een stroomversnelling terecht want bedrijven zien er steeds meer de voordelen van in!

Hoewel elektronisch factureren in België niet verplicht is, is de digitalisering volop aan de gang. En dat merken we in de cijfers (van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging, of kortweg DAV). In 2016 gebeurde 59% immers digitaal, waardoor meer dan een miljard euro aan administratiekosten kon worden bespaard. In 2011 daarentegen was slechts 20% van de facturen in ons land digitaal. Er worden dan ook heel wat inspanningen geleverd. Zo streeft de Europese Commissie naar een doelstelling van 50% elektronische facturatie in Europa tegen 2020. In België kennen we sinds enkele jaren het platform www.efacturatie.belgium.be. En sinds 2017 geven ook de federale administraties het goede voorbeeld door digitaal te gaan werken. Dit jaar zal de Brusselse overheid de stap zetten.

Enkele voorwaarden

Om erkend te worden, moet een elektronische factuur in een 'elektronische' vorm worden uitgeschreven en ontvangen, ongeacht het formaat ervan. Bovendien bevatten de verschillende Europese richtlijnen in totaal vijf voorwaarden voor de uitwisseling van facturen tussen bedrijven. Het bedrijf dat de factuur uitreikt, moet:

 • Voor de verzending van de eerste factuur de goedkeuring krijgen van de klant;
 • De authenticiteit (zijn identiteit) en de integriteit van de inhoud kunnen waarborgen (m.a.w. kunnen verzekeren dat het document niet werd gewijzigd);
 • Alle wettelijke vermeldingen opnemen op de factuur, net zoals op papier zou gebeuren;
 • De factuur effectief 'afleveren' (hetzij via e-mail, hetzij via een webplatform);
 • En tot slot, ervoor zorgen dat het document leesbaar is.

De digitale factuur is zowel geldig voor professionele als voor particulieren klanten (net als bij Apple, bijvoorbeeld).

100% digitaal!

Een factuur op papier scannen en vervolgens via mail versturen, kan in dat opzicht worden beschouwd als een vorm van digitalisering. Die vereenvoudigde aanpak wordt overigens in heel wat bedrijven gehanteerd. Maar om echt voordelig te kunnen zijn, moet het concept van 'digitaal factureren' nog een stuk verder gaan dan een eenvoudige e-mail met bijlage. Het gaat immers om de volledige digitalisering van het facturatieproces: van de opstelling van de factuur op basis van de bestelling, tot het verzendingsproces en de archivering en zelfs de aanmanings- en invorderingsprocedure. Pas dan hebben we het over 'end-to-end' geautomatiseerde facturatie of over een zuiver elektronische factuur. Afhankelijk van de gekozen informatica oplossing kunnen de functionaliteiten uiteraard al dan niet zeer verregaand zijn. Hoewel alles afhangt van de aanpak van de leverancier (en eventueel van het boekhoudprogramma), bewijst de elektronische factuur ook haar nut voor de ontvanger.

Niet alleen besparingen!

 • Goedkoper: een van de belangrijkste redenen om over te stappen naar digitale facturatie. Volgens de DAV kost een papieren factuur gemiddeld 4,44 euro, terwijl de prijs van een factuur als bijlage bij een e-mail slechts 2,02 euro bedraagt. Als u 100% digitaal werkt, daalt de prijs zelfs nog verder, naar 1,20 euro. We mogen dus gerust spreken over een besparing van 50 tot 75%! Door mee in het digitale verhaal te stappen, moedigt u bovendien uw partners aan om hetzelfde te doen. En dat is natuurlijk een goede zaak, want een papieren factuur ontvangen kost 8,04 euro, terwijl die kost voor de elektronische tegenhanger slechts 2,27 euro bedraagt. En dan hebben we het nog niet over de archiveringskost gehad!
 • Eenvoudiger en doeltreffender: bij een automatisering hoort ook altijd een implementatie- of zelfs een heuse aanpassingsperiode, maar de voordelen zullen snel zichtbaar zijn. Digitaal factureren is makkelijker, doeltreffender en sneller: van bestelling tot archivering, uw volledige facturatieproces in enkele klikken! Omdat u geen documenten meer hoeft te verwerken, wint u niet alleen tijd maar daalt ook het risico op fouten.
 • Snellere betalingen: een niet te onderschatten voordeel voor uw financiën! Hoe vlotter uw facturatieproces loopt, hoe groter de kans dat u op tijd wordt betaald. Met een performant digitaal systeem, kunt u uw betalingen bovendien beter opvolgen en automatische herinneringen laten versturen op het juiste moment. Minder zorgen en meer efficiëntie!
 • Een stap naar meer duurzaamheid: als u weet dat in België jaarlijks meer dan een miljard facturen worden uitgereikt, zult u begrijpen dat de elektronische factuur een stuk duurzamer is en voor heel wat besparingen zorgt, bijvoorbeeld qua papierverbruik en 'verplaatsingen' voor de verzending ervan. Digitaal factureren is niet echt meer een pluspunt voor uw imago, terwijl het tegenovergestelde – papieren facturen blijven gebruiken dus – negatief kan overkomen bij uw partners.
Article

30.04.2020

#SamenSterk Biogazelle vecht mee tegen het coronavirus

In de gezamenlijke strijd tegen het coronavirus levert Biogazelle titanenwerk. Het Gentse biotechbedrijf ontwikkelde in een recordtempo een detectietest om besmettingen op te sporen.

Biogazelle biedt al sinds 2007 ondersteuning aan de farmaceutische en medische industrie. Het bedrijf ontwikkelt revolutionaire technieken om onder andere nieuwe ziektes te detecteren. Daarbij vermenigvuldigt het analyseerbare monsters uit zeer kleine hoeveelheden genetisch materiaal.

“In amper tien dagen tijd hebben we een uiterst gevoelige coronadetectietest op poten gezet”, zegt CEO Mieke Van Acker. “Onze snelheid en flexibiliteit hebben de grote farmabedrijven alvast overdonderd. We zijn gestart met 2.000 tests per dag, en intussen werd dat aantal al flink opgedreven. Maar onze limiet is nog lang niet bereikt.”

Ongeziene samenwerking

Om de capaciteit nog verder op te drijven, heeft Biogazelle zopas geïnvesteerd in een robot. “Die zal zeer binnenkort bepaalde manuele handelingen automatiseren”, legt de CEO uit. ‘Momenteel gebeurt het deactiveren van het virus nog handmatig. Door deze stap in het proces te robotiseren, verhoogt de efficiëntie gevoelig.”

Biogazelle maakt deel uit van een consortium over corona dat door minister Philippe De Backer werd samengesteld. Daarin zetelen ook onder meer drie grote farmabedrijven en een universiteit. “Samen slaan we de handen in elkaar om de testcapaciteit in ons land verder te verhogen”, zegt Mieke Van Acker. “Zo’n samenwerking is ongezien.”

Elke schakel is cruciaal

Volgens Van Acker is elke schakel even cruciaal. “Wijzelf worden bijgestaan door de Universiteit Gent, UZ Gent en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. We krijgen ook hulp van vrijwilligers, en sectorgenoten hebben al testapparatuur aangeboden.

Maar ook de financiële ondersteuning van BNP Paribas Fortis is even waardevol als het wetenschappelijke aspect.” Die financiële ondersteuning bestaat uit een kredietlijn en een leasingovereenkomst. Biogazelle zal daarnaast ook gebruikmaken van BNP Paribas Fortis Factor, een reeks oplossingen die toegespitst zijn op het optimaliseren van het werkkapitaal en de daaruit voortvloeiende financieringsbehoeften.

Article

18.07.2019

Vijf manieren om uw werknemers te helpen het 'evenwicht' te bewaren!

Streven naar een goede balans tussen werk en privé is niet nieuw. Werkgevers hebben dat ook begrepen. En toch is tot actie overgaan niet altijd kinderspel!

Heel eerlijk? Er bestaat geen toverformule. Elk bedrijf krijgt immers te maken met verplichtingen die eigen zijn aan de grootte van het bedrijf, de sector, de activiteiten en heel wat andere factoren. Bovendien heeft iedere werknemer specifieke verwachtingen over zijn functie, loopbaan en persoonlijke situatie. En tot slot mogen we niet vergeten dat al die elementen ook voortdurend evolueren ... Er bestaan evenwel een aantal mogelijkheden voor werkgevers die hun werknemers een evenwicht willen bieden. Eén grote uitdaging staat daarbij centraal: de flexibiliteit verhogen en tegelijk duidelijk de grens bepalen tussen werk en privé.

 1. Flexibel werken:
  Er bestaan verschillende oplossingen om flexibel om te gaan met waar en wanneer er gewerkt wordt.
  • Van thuis uit voor het 'comfort' ...
   Telewerken wordt steeds meer de gewoonte. Dit voordeel valt doorgaans bij iedereen in de smaak omwille van de flexibiliteit, maar moet toch correct omkaderd worden (denk aan uurrooster, specifieke doelstellingen, enz.) zodat het niet te 'allesoverheersend' wordt voor de werknemer. Tegelijkertijd moeten de prestatieniveaus op peil blijven en mag de voeling met het bedrijf er niet onder lijden.
  • ... of elders: een ode aan de mobiliteit!
   Met dank aan de huidige technologische middelen proberen bepaalde werkgevers de eentonigheid op kantoor te doorbreken door hun werknemers toe te staan te werken op een andere locatie (satellietkantoren, working cafés, in het buitenland, enz.). Voor sommige werknemers is dit een grote troef, want zo kunnen ze hun dag beter organiseren, rekening houdend met hun verplaatsingen voor het werk, privéverplichtingen en -afspraken, enz.        
  • Op om het even welk uur? Let op voor overmaat!
   Sommige werknemers kiezen ervoor om zich tijdens de werkdag vanaf 15.30 uur over hun kinderen te ontfermen tot wanneer die gaan slapen en dan het werk 's avonds weer te hervatten. Anderen willen dan weer liever in de voormiddag thuis zijn en 's avonds wat later op kantoor blijven. Net als bij de vorige twee oplossingen is het ook hier een kwestie van evenwicht en in staat zijn om op tijd te 'deconnecteren'.
  • 100% à la carte?
   Accountingreus PwC lanceerde in 2018 een nieuw werkingsmodel voor zijn nieuwkomers. Het principe? De werknemers kunnen niet alleen hun dag, maar ook hun jaar in alle vrijheid organiseren. Ze kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen 's ochtends aan de slag te gaan of beslissen om slechts enkele maanden per jaar te werken. Deze oplossing is echter niet altijd mogelijk voor alle soorten bedrijven of profielen ...
 2. Een aangepaste tijdsindeling:
  Er bestaat een wettelijk kader voor de verschillende vormen van 'verlof'. Toch kan de werkgever meer flexibiliteit aanmoedigen. Hoe precies?
 3. Zinvol werk met concrete doelstellingen:
  Acht uur per dag op kantoor zitten, alleen 'omdat het moet'? Resultaat boeken is dé manier om werknemers vooruitzichten te bieden, ze gemotiveerd te houden en zelfstandiger te maken. Concrete individuele en collectieve doelstellingen bepalen is allesbehalve eenvoudig, maar wel essentieel zodat de werknemer zijn werk zelfstandig kan organiseren.
 4. Een gepaste bedrijfscultuur:
  Het evenwicht dat zo sterk wordt nagestreefd, moet ook terug te vinden zijn in de waarden en de werking van de structuur. En, zoals heel vaak, moet het goede voorbeeld 'van bovenaf' komen.
  • Vrouwen moeten hun carrière doorgaans vaak 'opofferen' voor hun gezin. Om dat te verhelpen, kunnen bedrijven ervoor kiezen om mannen die voor hun gezin kiezen en ouderschapsverlof vragen, meer naar waarde te schatten.
  • Met een systeem voor de vervanging van afwezige werknemers vermijdt de werkgever dat andere werknemers overbelast geraken en worden 'werkonderbrekingen' (vakantiedagen, verlof, enz.) aangemoedigd.
  • De werkgever kan duidelijke en beperkende regels opleggen voor de werk- (bijvoorbeeld voor de verzending van e-mails of de verbinding met de servers) en pauzetijden om de werknemers aan te moedigen op tijd te ‘deconnecteren’.
  • Bovendien kan hij diensten aanbieden die de combinatie tussen werk en privé vergemakkelijken, met name voor werknemers met kinderen. Een voorbeeld daarvan is een leuke kinderopvang het hele jaar door (en dus ook tijdens de moeilijke vakantieperiode).
  • Tot slot is het belangrijk dat er op kantoor een aangename sfeer heerst. Het is niet de bedoeling dat de werkplek een ontspanningsruimte wordt, maar bepaalde maatregelen kunnen bijdragen aan het welzijn van de werknemers en helpen hen om hun batterijen weer op te laden. Een middagdutje, een zittende masage of de organisatie van extraprofessionele activiteiten, bijvoorbeeld, kunnen de productiviteit van de werknemers bevorderen.
 5. Opleiding voor de werknemers:
  Dit moet werknemers helpen en in hun zoektocht naar een evenwicht. Er bestaan ontelbare opleidingen, coachingsessies of conferenties over timemanagement en takenbeheer, het gebruik van technologische tools, het recht om te ‘deconnecteren’, enz. Manieren genoeg dus die de werknemer elke dag opnieuw kunnen helpen.
Article

15.07.2019

De 'nieuwe' naamloze vennootschap onder de loep

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd grondig herzien. De naamloze vennootschap overleefde de hervorming, maar kreeg een grondige update. Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

Na een lang wetgevingsproces trad de grote hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht op 1 mei 2019 in werking. Een ware revolutie om de werking van het economische leven in België te moderniseren en te vereenvoudigen. De voornaamste wijziging was de vermindering van het aantal juridische vennootschapsvormen van een twintigtal naar slechts zes. Een grondige inkrimping, maar de naamloze vennootschap wist toch te overleven. De nv blijft de juridische referentievorm bij uitstek voor grote bedrijven, maar onderging toch enkele grote veranderingen.

De bedoeling? Vereenvoudiging en flexibiliteit

Het streven naar vereenvoudiging en flexibiliteit vinden we in de eerste plaats terug in de wijziging van de oprichtingsmodaliteiten. Voortaan is slechts één aandeelhouder immers voldoende om een nv op te richten. Een andere vereenvoudiging is de mogelijkheid om slechts één bestuurder aan te stellen aan het hoofd van het bedrijf, terwijl dat er vroeger minstens drie (of twee, indien er slechts twee aandeelhouders waren) moesten zijn.

De volledige governance van de nv werd bovendien herbekeken om de werking ervan te vergemakkelijken. Zo zien we nu drie mogelijke modellen: de aanpak met slechts één bestuurder, een monistisch systeem met alleen een raad van bestuur (standaardoplossing) of een duaal bestuur. Dat laatste bestaat uit twee organen met elk een takenpakket dat hen specifiek door de wet is toegekend: een raad van toezicht en een directieraad. In dit tweekoppige beheer zijn dubbele mandaten voortaan wel verboden.

Nog steeds met het oog op vereenvoudiging, wordt de terugkoop van eigen aandelen vandaag eenvoudiger, want het plafond van 20% werd afgeschaft. Deze operatie blijft evenwel onderworpen aan zeer strikte regels om ervoor te zorgen dat de aandeelhouders gelijk behandeld worden en om de transparantie te waarborgen bij een eventuele wederverkoop van de aandelen.

Meer vrijheid

Dit is wellicht een van de grootste veranderingen van de hervorming: de mogelijkheid om af te wijken van het principe 'één aandeel, één stem'. Hoewel dit de standaardregel blijft, kunnen niet-beursgenoteerde bedrijven er voortaan voor kiezen om aandelen uit te geven zonder stemrecht, of het tegenovergestelde met een meervoudig stemrecht (onbeperkt). Ze kunnen zelfs aandelen uitgeven met een stemrecht gekoppeld aan een specifieke of 'voorkeurssituatie', bijvoorbeeld in het kader van een kapitaalverhoging. Met andere woorden? Ze krijgen een pak meer beweegruimte ... Ze moeten echter wel een statutenwijziging doorvoeren en 75% van de stemmen behalen om dit mechanisme in te voeren.

Voor de beursgenoteerde nv's zijn er minder mogelijkheden. De aandelen kunnen evenwel worden uitgegeven met een dubbel stemrecht. De voorwaarde is dan wel dat ze op naam zijn, volledig volgestort en in handen van dezelfde aandeelhouder sinds minstens twee jaar. Bij een overdracht verdwijnt dat tweede stemrecht (tenzij in uitzonderingen: familie-overdrachten en overdrachten binnen de groep). Om dit systeem in te voeren, is een tweederdemeerderheid nodig. Volgens de experten zou dit systeem bovendien buitenlandse bedrijven kunnen aanzetten om een notering op Euronext Brussels te vragen. 

Beperktere bestuurdersaansprakelijkheid

De wetgever zorgde ook voor een beperktere bestuurdersaansprakelijkheid, onder meer om België aantrekkelijker te maken bij hogere buitenlandse profielen. Er geldt voortaan een plafond voor die aansprakelijkheid, zowel ten opzichte van de vennootschap als van derden, en ongeacht de (buiten-)contractuele grondslag van de aansprakelijkheid. Dat plafond varieert naargelang de grootte van het bedrijf: tot 250.000 euro voor 'kleine' bedrijven en maximaal 12 miljoen euro voor de grote. Voor dat plafond zijn er uiteraard ook een reeks uitzonderingen, zoals lichte fouten die eerder gewoonlijk dan toevallig gebeuren, ernstige fouten, bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden, fiscale en sociale schulden of ernstige fiscale fraude.

Statutaire zetel: minder onzekerheden

In België is vanaf nu de statutaire zetel bepalend voor de nationaliteit van het bedrijf. Het is dus wel degelijk de maatschappelijke zetel opgenomen in de statuten – en niet meer de plaats van de vestiging van de voornaamste eenheid volgens de theorie van de 'reële zetel' – die voortaan bepaalt welk recht van toepassing is op de onderneming. De bedoeling daarvan is dat de Belgische bedrijven met een operationele eenheid in het buitenland de Belgische wetgeving met zich 'mee kunnen nemen'. Het tegenovergestelde geldt uiteraard ook ... Buitenlandse bedrijven vallen dus onder hun eigen regelgeving. Deze nieuwe aanpak zorgt voor heel wat verduidelijking, want vroeger was het voor bedrijven niet altijd vanzelfsprekend om hun reële operationele zetel te bepalen. Deze grotere juridische zekerheid zou de bedrijven ook moeten geruststellen, met name bij de overdracht van een land naar een ander. Op fiscaal vlak blijft de theorie van de 'reële zetel' evenwel van kracht.

Overgang nog bezig

Dit nieuwe wettelijke kader is dus van toepassing sinds 1 mei 2019 voor de oprichting van nieuwe vennootschappen of verenigingen. Voor de reeds bestaande bedrijven is 1 januari 2020 van belang (tenzij ze hun 'opt-in' reeds voor die datum wensen te gebruiken): sommige regels van de hervorming zullen voor de bestaande bedrijven vanaf volgend jaar van toepassing zijn. Bovendien werd er tussen 2020 en 2023 een overgangsperiode voorzien om alle bestaande structuren de kans te geven om hun statuten en juridische vorm te herbekijken. Voor sommige situaties is eveneens een aanpassing van de aandeelhoudersovereenkomsten of managementovereenkomsten nodig. Die bijwerking zou ten laatste tegen 1 januari 2024 in orde moeten zijn. Een periode die bovendien nuttig kan zijn om even grondig na te denken over de nieuwe juridische gedaante van het bedrijf.

Article

10.07.2019

Vaarwel concurrentie! Welkom creatie!

Op zoek gaan naar nieuwe markten die nog niet zijn aangeboord: dat is de bedoeling van de organisatiestrategie met de prachtige naam Blue Ocean. In plaats van hun concurrenten te trotseren, begeven bedrijven zich naar markten waar die concurrentie niet (of bijna niet) bestaat ...

Van bedreigingen tot opportuniteiten, en van nieuwkomers tot historische spelers, iedereen lijkt zijn plaats op de markt te kunnen verliezen. Bedrijven gaan door een bijzonder tijdperk: de concurrentie komt van overal, de verwachtingen van de consumenten evolueren, disruptieve technologieën doen hun intrede, de wereld globaliseert en de internationale spanningen worden groter. En dan zijn er uiteraard ook nog de onvermijdelijke uitdagingen voor milieu en maatschappij. Dit tijdperk biedt bedrijven echter ook nooit geziene opportuniteiten om hun plekje op de markt te 'veroveren'. Op voorwaarde dat ze met iets nieuws komen toch. Innoveren, noemen we dat in strategische termen.

Een bestseller

Door te innoveren kunnen bedrijven meer waarde creëren en zich op markten begeven waar de concurrentie nog niet woedt. Dat is het principe van de 'Blue Ocean Strategy', de aanpak uit de gelijknamige bestseller die voor het eerst in 2005 werd gepubliceerd (onder de titel 'Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market Space'). De auteurs van dit 'nieuwe' strategische paradigma zijn twee kopstukken uit de academische wereld: W. Chan Kim en Renée Mauborgne, beiden professor en onderzoeker aan de prestigieuze businesschool INSEAD en mededirecteurs van het Blue Ocean Strategy Institute in diezelfde school.

Vermijd tête-à-têtes

Het basisprincipe van hun theorie is duidelijk: elk bedrijf dat sterk wil groeien en hoge winsten wil boeken, moet elders gaan zoeken. Met andere woorden? Een nieuwe vraag creëren op een nog onontgonnen strategische plek – een zogenaamde 'blauwe oceaan' – in plaats van zijn concurrenten te moeten trotseren en te vechten voor nieuw marktaandeel op steeds diezelfde markt. Om hun idee zo goed mogelijk over te brengen, kozen de auteurs voor de metafoor van de oceaan om de globaliteit van de markt te illustreren.

Van bloedrood naar azuurblauw

In tegenstelling tot de 'blauwe oceanen' (alle activiteiten die nog niet bestaan) staan de 'rode oceanen' voor de reeds gekende markten. Een veilige haven enerzijds, maar ook een slagveld anderzijds. Op de 'blauwe markten' waar er nog geen concurrentie heerst en waar het potentieel nog niet benut is, moet de vraag nog worden gecreëerd en zijn snelgroeiende opportuniteiten cruciaal. Want op de 'rode markten' is de concurrentie onverbiddelijk. Daar leveren de bedrijven een bloedig commercieel gevecht om de vraag te veroveren: de spelregels en de tegenstanders zijn er bekend en je rivalen de loef afsteken is er het streefdoel. Op die markten is groei dan ook eerder zeldzaam.

Creëren zonder plotse veranderingen

Terwijl Michael Porter – professor aan de Harvard Business School en bedenker van een ander model om de concurrentie te analyseren – ervoor ijvert om de middelen te vinden om een zo groot mogelijk stuk van de koek te bekomen, stellen W. Chan Kim en Renée Mauborgne voor om de koek gewoon te vergroten. Of eerder een koek te maken die nog niet bestaat. Deze visie druist in tegen bepaalde traditionele overtuigingen: die waarbij de concurrentie een centrale plaats krijgt in de strategische denkoefening of die waarbij wordt bevestigd dat disruptie de niet te overschrijden horizon van innovatie is. De hoeksteen van de 'Blue Ocean Strategy' is value innovation: de capaciteit van een bedrijf om waarde te creëren, zonder daarbij noodgedwongen te 'vernietigen' wat reeds bestaat, maar eerder door te creëren wat nog niet bestaat.

Van theorie naar praktijk

Na het eerste boek kwam er ook een opvolger ('Blue Ocean Shift: Beyond Competing'). In deze versie, die werd opgesmukt met een hele resem voorbeelden, ontwikkelen de auteurs onder meer enkele nuttige methodes om die befaamde 'blauwe oceanen' te vinden. Hoe dan? Via het 'Four Actions Framework'. Dat bevat vier essentiële vragen om een nieuwe waardecurve te creëren of de vijf grote stappen van het strategische proces om de trossen los te gooien. In hun zoektocht naar de 'blauwe oceaan' onderscheiden de twee professoren bovendien drie onvermijdelijke succesfactoren:

 • Mindset: voor bedrijfsleiders is een open geest cruciaal om nieuwe horizonten te verkennen en naar die plekken te gaan 'waar nog niemand is geweest'.
 • Tools: deze zijn uiteraard onmisbaar om de denkoefening ook om te zetten in een reëel en relevant commercieel aanbod.
 • Mensen: ook dit aspect speelt een cruciale rol om vertrouwen en samenhang te creëren in het bedrijf zelf.

Discover More

Contact
Close

Contact

Klachten

Zou u onderstaande vragen kunnen beantwoorden? Zo kunnen wij uw aanvraag sneller en op een meer geschikte manier behandelen. Alvast bedankt.

U bent zelfstandige, oefent een vrij beroep uit, start of leidt een kleinere, lokale onderneming? Ga dan naar onze website voor professionelen.

U bent particulier? Ga dan naar onze website voor particulieren.

Is uw onderneming/organisatie klant bij BNP Paribas Fortis?

Mijn organisatie wordt bediend door een Relationship Manager:

Uw boodschap

Typ de code die in de afbeelding wordt getoond:

captcha
Check
De Bank verwerkt uw persoonsgegevens overeenkomstig de Privacyverklaring van BNP Paribas Fortis NV.

Bedankt

Uw bericht is verzonden.

We antwoorden u zo snel mogelijk.

Terug naar de huidige pagina›
Top